مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مکان مازاد در مراکز به مدت یکسال 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان مازاد 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده بوفه 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اموال اسقاطی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده مرکز آموزش فنی و حرفه ای 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارگاه برق با تجهیزات - کارگاه فنی الکترونیک - اتاقک ورودی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از سالن طبقه همکف ساختمان 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ سرپوشیده- اتاق پرورش قارچ - زمین و کارگاه آموزشی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارگاه تاسیسات 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آموزشی - انباری - زمین شالیزاری - بخشی از سالن 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده کارگاه تاسیسات بدون تجهیزات - کارگاه تاسیسات با تجهیزات - یک واحد آموزشی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده - دو سالن به مساحت ۳۸ مترمربع 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده دو سالن 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده سالن - سوله 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده سالن آزمون به مساحت 260 مترمربع و انبار مرکز به مساحت 150 مترمربع 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن و اتاقک و سالنی به مساحت 180 مترمربع 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو سالن به ابعاد 15 متر طول و 5.5 متر عرض و همچنین قسمتهایی از محوطه فضای باز 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین بیرونی کارگاه - کارگاه UPVC به همراه تجهیزات - انبار - سالن - کارگاه برق - کارگاه صنایع چوب 1400/06/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین و سوله با کاربری آموزشی 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و سوله کاربری آموزشی 1400/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7