کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8101609 مزایده اسقاط تجهیزات پزشکی استان تهران 1403/03/26 رجوع به آگهی
7969830 مزایده فروش ضایعات آهن و آلومینیوم - ضایعات آهن حدودا 3000کیلوگرم استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7933483 مزایده فروش ضایعات آهن و آلومینیوم - ضایعات آهن استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7812087 مزایده اجاره یکساله مهد کودک بیمارستان استان تهران 1403/01/18 1403/01/29
7689368 مزایده فروش باطریهای یو پی اس اسقاطی به تعداد 24 عدد استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7689275 مزایده ضایعات سیم بکسل به مقدار 1000 متر استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7689081 مزایده حراج ضایعات آهن3 تن استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7594813 مزایده حراج ضایعات آهن حدودا 21 تن - ضایعات آلومینیوم حدودا 200 کیلو استان تهران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7578669 مزایده حراج ضایعات اهن حدودا 2 تن ضایعات آلومینیوم حدودا 200 کیلو استان تهران 1402/11/03 رجوع به آگهی
7554143 مزایده اجاره یکساله مهد کودک استان تهران 1402/10/27 رجوع به آگهی
7551639 مزایده حراج ضایعات آهن 2 تن - ضایعات آلومینیوم 2 تن - سیم بکسل1000 متر استان تهران 1402/10/26 رجوع به آگهی
7519054 مزایده هزینه اجاره یکساله مهد کودک استان تهران 1402/10/18 1402/10/21
7264650 مزایده هزینه اجاره یکساله مهد کودک بیمارستان استان تهران 1402/08/13 1402/08/16
7241088 مزایده اجاره یکساله محل مهد کودک بیمارستان استان تهران 1402/08/06 1402/08/09
6795314 مزایده فروش ضایعات آهن به مقدار3تن استان تهران 1402/04/24 رجوع به آگهی
6664183 مزایده فروش ضایعات آهن به مقدار3 تن استان تهران 1402/03/25 رجوع به آگهی
6497525 مزایده فروش ضایعات آهن به مقدار3تن-فروش ضایعات الومینیوم 100کیلوگرم استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6221060 مزایده فروش اثایه اداری اسقاط شامل صندلی غذاخوری - انواع فایل - مبل - تخت - تلویزیون- بخاری گازی استان تهران 1401/11/08 رجوع به آگهی
6117653 مزایده فروش اثایه اداری اسقاط- صندلی غذا خوری- بخاری گازی- انواع صندلی و... استان تهران 1401/10/17 رجوع به آگهی
6095460 مزایده فروش اموال تجهیزات پزشکی اسقاط استان تهران 1401/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4