کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8156653 مزایده اجاره مجموعه رستوران استان خوزستان 1403/04/09 رجوع به آگهی
8152518 مزایده اجاره مجموعه رستوران (ساختمان شماره 1و2) استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/17
8148896 مزایده اجاره مجموعه رستوران شماره یک و دو استان خوزستان 1403/04/06 رجوع به آگهی
8147520 مزایده فروش املاک در 14 ردیف با کاربری موقعیت اداری تجاری / اداری استان خوزستان 1403/04/06 1403/04/13
8141504 مزایده ابطال مزایده اجاره ساختمان استان خوزستان 1403/04/04 رجوع به آگهی
8123721 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1403/03/30 1403/04/11
8114563 مزایده واگذاری اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8088948 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8075202 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1403/03/20 رجوع به آگهی
7672860 مزایده اجاره مجموعه رستوران استان خوزستان 1402/11/26 رجوع به آگهی
7660506 مزایده اجاره مجموعه رستوران استان خوزستان 1402/11/24 رجوع به آگهی
7616916 مزایده فروش کالاها و لوازم اسقاطی استان خوزستان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7611974 مزایده فروش کالاها ولوازم اسقاطی موجودرانبارمرکزی استان خوزستان 1402/11/12 رجوع به آگهی
7609561 مزایده فروش کالاها و لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی استان خوزستان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7557487 مزایده اجاره ساختمان استان خوزستان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7554911 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7529447 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7525745 مزایده اجاره ساختمان مخابرات استان خوزستان 1402/10/19 رجوع به آگهی
7382051 مزایده فروش 90 اصله دکل و 30 اصله آنتن مخابراتی استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7373686 مزایده فروش 90 اصله دکل و 30 اصله آنتن مخابراتی (درسطح استان) استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10