مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش لوازم منقول اسقاطی، مازاد و خارج از رده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم راکد اداری و برگشتی 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم منقول اسقاطی، مازاد و خارج از رده 1400/12/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم راکد اداری و برگشتی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد 1399/11/15 1399/11/23
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد 1399/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد 1399/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد 1399/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد - آهن آلات اسقاط - آلومینیوم اسقاط - کابل ضایعاتی- دستگاه کپی، پرینتر و ضایعات کامپیوتر و متعلقات آن- کولر پنجره ای و اسپیلت یخچال و آبسردکن ضایعاتی و اسقا... 1399/02/11 1399/02/20
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد فروش آهن آلات اسقاط- فروش آلومینیوم اسقاط - فروش کابل ضایعاتی و... 1399/02/10 1399/02/20
مزایده فروش آهن آلات اسقاط در سطح استان - فروش آلومینیوم اسقاط در سطح استان - فروش کابل ضایعاتی - دستگاه کپی، پرینتر و ضایعات کامپیوتر و متلعقات آن - کولر پنجره ای و اسپیلت و یخچال و آبسردکن ضایعا... 1398/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم و کالاهای اسقاط و مازاد - فروش آهن آلات اسقاط- فروش آلومینیوم اسقاط فروش کابل ضایعاتی - دستگاه کپی، پرینتر و ضایعات کامپیوتر و متلعقات آن - کولر پنجره ای و اسپیلت و یخچال و آبسردک... 1398/12/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قلم لوازم و کالاهای اسقاط- کولر پنجره ای- ضایعات پلاستیک (پوشه کابل، سایداکت- لوله پولیکا و ..)- کولر اسپیلت (کندانسور و پنل) و.... 1397/06/27 1397/07/08
مزایده فروش 6 قلم لوازم و کالاهای اسقاط شامل کولر پنجره ای و ضایعات پلاستیک و کولر اسپیلت و قرقره فلزی کابل خالی و آهن آلات ضایعاتی و دکل ضایعاتی 1397/06/24 1397/07/08
مزایده اجاره یک باب ساختمان تعاونی مصرف سابق ( 1397/05/13 1397/05/24
مزایده اجاره یک باب ساختمان تعاونی مصرف سابق 1397/04/16 1397/04/20
مزایده اجاره یک باب ساختمان تعاونی مصرف سابق 1397/04/12 1397/04/20
مزایده اجاره مجموعه استخر و مستحدثات فوقانی 1397/04/12 1397/04/20
مزایده اجاره مجموعه استخر و مستحدثات فوقانی 1397/04/11 1397/04/20
صفحه 1 از 6