کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7049202 مزایده - اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1402/06/26 1402/05/16
6799456 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1402/04/25 1402/05/16
6799365 مزایده اجاره بوفه دانشجویی استان تهران 1402/04/25 1402/05/16
6686159 مزایده واگذاری مجموعه ورزشی چمن مصنوعی سالن سرپوشیده چند منظوره استان تهران 1402/03/29 رجوع به آگهی
6686156 مزایده واگذاری مجموعه ورزشی چمن مصنوعی سالن سرپوشیده چند منظوره استان تهران 1402/03/29 رجوع به آگهی
6491180 مزایده واگذاری مجموعه ورزشی چمن مصنوعی سالن سرپوشیده چند منظوره استان تهران 1402/02/10 رجوع به آگهی
6136019 مزایده فروش ضایعات آهن استان تهران 1401/10/21 رجوع به آگهی
6040868 مزایده فروش ضایعات آهن استان تهران 1401/09/22 رجوع به آگهی
5777901 مزایده اجاره رستوران آزاد پز استان تهران 1401/07/20 رجوع به آگهی
5664685 مزایده اجاره رستوران آزاد پز استان تهران 1401/06/16 رجوع به آگهی
5664359 مزایده اجاره رستوران ازاد پز استان تهران 1401/06/16 رجوع به آگهی
5530887 مزایده فروش ضایعات آهن استان تهران 1401/05/09 رجوع به آگهی
5530852 مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو شامل (مینی بوس ایویکو (1) دستگاه - نیسان (1) دستگاه -پژو405 (2) دستگاه -پراید (1) دستگاه) استان تهران 1401/05/09 رجوع به آگهی
5356845 مزایده اجاره بوفه دانشجویی استان تهران 1401/03/24 رجوع به آگهی
5356843 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1401/03/24 رجوع به آگهی
5280795 مزایده فروش ضایعات آهن استان تهران 1401/03/11 رجوع به آگهی
5280781 مزایده فروش ضایعات آهن استان تهران 1401/03/11 رجوع به آگهی
5095344 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان تهران 1401/01/28 رجوع به آگهی
5095339 مزایده اجاره بوفه دانشجویی استان تهران 1401/01/28 رجوع به آگهی
4592096 مزایده واگذاری کافه رستوران آزادپز دانشجویی استان تهران 1400/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4