مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره فضا جهت استقرار باجه بانک 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری محل رستوران آزاد پز 1399/05/27 1399/06/11
واگذاری محل رستوران آزاد پز 1399/02/22 1399/03/06
اجاره مکان بوفه های دانشجویی 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری محل رستوران آزاد پز 1398/11/07 1398/11/21
اجاره مکان انتشارات دانشجویی 1398/08/25 رجوع به آگهی
اجاره رستوران 1398/08/25 رجوع به آگهی
اجاره زمین ورزشی پینت بال 1398/08/25 رجوع به آگهی
اجاره مکان انتشارات دانشجویی 1398/03/29 رجوع به آگهی
واگذاری محل رستوران آزادپز 1398/03/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4