کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207767 مزایده اجاره فضای گالری تار و پود مدیریت فارس استان فارس 1403/04/20 1403/04/24
8046933 مزایده فروش اوراق امحایی - اوراق امحایی استان تهران 1403/03/10 1403/03/17
7931958 مزایده فروش اوراق امحایی - اوراق امحایی استان تهران 1403/02/18 1403/02/22
7380543 مزایده بهره برداری از گالری موزه ساختمان آرشیو ملی استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7309766 مزایده بهره برداری از فروشگاه مواد غذایی استان تهران 1402/08/25 رجوع به آگهی
7281382 مزایده بهره برداری اجاره از گالری موزه ساختمان آرشیو ملی استان تهران 1402/08/17 رجوع به آگهی
6978588 مزایده بهره برداری از گالری تذهیب کتابخانه استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
6944716 مزایده اجاره بهره برداری از آشپزخانه و رستوران استان تهران 1402/06/02 رجوع به آگهی
6932719 مزایده فروش کاغذ باطله و اوراق امحائی به همراه زونکن و پوشه استان تهران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6664871 مزایده بهره برداری از مهد کودک کتابخانه ملی ایران استان تهران 1402/03/25 رجوع به آگهی
6608290 مزایده اجاره بهره برداری از فضای گالری تار و پود و سینما استان فارس، استان تهران 1402/03/09 رجوع به آگهی
6455617 مزایده فروش کاغذ باطله و اوراق امحائی به همراه زونکن و پوشه استان تهران 1402/01/28 رجوع به آگهی
6454932 مزایده فروش کاغذ باطله و اوراق امحائی به همراه زونکن و پوشه استان تهران 1402/01/28 رجوع به آگهی
6389871 مزایده فروش اوراق امحائی و کاغذ باطله به همراه زونکن و پوشه استان تهران 1401/12/23 رجوع به آگهی
6371409 مزایده فروش اوراق امحائی و کاغذ باطله به همراه زونکن و پوشه استان تهران 1401/12/16 رجوع به آگهی
5932011 مزایده اجاره کانکس استان تهران 1401/08/18 رجوع به آگهی
5662939 مزایده بهره برداری از کانکس استان تهران 1401/06/15 رجوع به آگهی
5609933 مزایده بهره برداری از گالری گنجینه استان تهران 1401/05/31 رجوع به آگهی
5573188 مزایده بهره برداری از فضای گالری تار و پود ساختمان اسناد و کتابخانه ملی استان تهران 1401/05/20 رجوع به آگهی
5573185 مزایده بهره برداری از فضای کافه کتاب استان فارس 1401/05/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9