کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6593807 مزایده اجاره سوله استان همدان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6567762 مزایده اجاره سوله استان همدان 1402/02/31 رجوع به آگهی
6565366 مزایده اجاره سوله استان همدان 1402/02/30 رجوع به آگهی
6317901 مزایده فروش کاربری تجاری ( مغازه ) طبقه زیرزمین - کاربری تجاری ( مغازه ) طبقه همکف - انبار تجاری - طبقه زیر زمین استان همدان 1401/12/03 1401/12/07
6286306 مزایده فروش کاربری تجاری ( مغازه ) طبقه زیرزمین - کاربری تجاری ( مغازه ) طبقه همکف - انبار تجاری - طبقه زیر زمین استان همدان 1401/11/26 1401/12/07
6285433 مزایده واحد تجاری استان همدان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6285408 مزایده واحد تجاری استان همدان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6285401 مزایده واحد تجاری استان همدان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6060111 مزایده مغازه تجاری - زمین مسکونی استان همدان 1401/09/28 1401/10/01
6042970 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6042968 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6042966 مزایده فروش واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6042965 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6042964 مزایده واحد تجاری با کاربری : انباری استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6042961 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6042958 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1401/09/22 رجوع به آگهی
6036703 مزایده مغازه تجاری متراژ 45/16 مترمربع - زمین مسکونی متراژ 175/61 - زمین مسکونی متراژ 172 و.. استان همدان 1401/09/21 رجوع به آگهی
5961091 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1401/08/28 رجوع به آگهی
5961089 مزایده واحد تجاری استان همدان 1401/08/28 رجوع به آگهی
5961088 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان همدان 1401/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13