مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 5 قطعه زمین 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 5 قطعه زمین 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهای سایت دفن زباله 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری چوب 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری وانت تک کابین آمبولانس کامیون کمپرسی کامیون مینی لودر لودر/کانکس 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری چوب 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهای سایت دفن زباله 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده وانت تک کابین آمبولانس کامیون کمپرسی کامیون مینی لودر لودر/کانکس 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین - با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع - با کاربری مسکونی - تجاری به مساحت 288/88 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین - با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع - با کاربری مسکونی - تجاری 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهای سایت دفن زباله 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقداری ضایعات 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/09/21 1400/10/05
مزایده فروش زمین 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/07/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10