مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه قطعه زمین 1399/05/15 رجوع به آگهی
نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: مسکونی 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1399/05/08 رجوع به آگهی
دو قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت 290/10 مترمربع 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی قطعه 63 1399/03/27 رجوع به آگهی
زمین مسکونی 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی قطعه 63 1399/02/13 رجوع به آگهی
فروش چند قطعه زمین و واحد تجاری 1399/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17