کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173237 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : فروش گریدر GD705R سیستم کوماتسو مدل 1361 رنگ زرد - لودر 530 سیستم هیگو مدل 1363 رنگ زرد استان همدان 1403/04/12 رجوع به آگهی
8050545 مزایده 2 عنوان شامل: گریدر GD705R سیستم کوماتسو مدل 1361 رنگ زرد - لودر 530 سیستم هیگو مدل 1363 رنگ زرد استان همدان 1403/03/12 رجوع به آگهی
7635320 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 189 / سطح کل زمین : 189 استان همدان 1402/11/16 رجوع به آگهی
7635313 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/11/16 رجوع به آگهی
7631708 مزایده 2 عنوان مزایده شامل: فروش زمین مسکونی استان همدان 1402/11/15 رجوع به آگهی
7519475 مزایده برگزاری مزایده زمین مسکونی - آپارتمان مسکونی استان همدان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7515217 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 106/84 استان همدان 1402/10/17 رجوع به آگهی
7496925 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 189 مترمربع استان همدان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7496313 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7496312 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7490734 مزایده برگزاری مزایده - زمین مسکونی - آپارتمان مسکونی استان همدان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7346178 مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی استان همدان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7344255 مزایده زمین استان همدان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7310593 مزایده 2 ردیف خودرو شامل : 1- لودر 530 مدل 63 2- گریدر gd 705 r مدل 61 استان همدان 1402/08/25 رجوع به آگهی
7246154 مزایده 2 ردیف خودرو شامل : 1- لودر 530 مدل 63 2- گریدر gd 705 r مدل 61 استان همدان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7218900 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل لودر - گریدر استان همدان 1402/07/30 رجوع به آگهی
7214612 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی استان همدان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7198183 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 210 استان همدان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7196316 مزایده زمین مسکونی استان همدان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7196314 مزایده زمین با کاربری مسکونی پلاک ثبتی 3433/48 سطح کل زمین 229/5 استان همدان 1402/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14