مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ 1390/09/12 1390/09/17
واگذاری یکباب غرفه جهت شغل و فعالیت پیرایشگاه 1390/07/26 1390/08/02
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از ساخت و نصب یکدستگاه پل عابر پیاده 1390/06/01 1390/06/05
واگذاری تعداد 7 بیلبورد و بهره برداری تبلیغاتی 1390/02/25 1390/02/31
نصب تعدادی بیلبورد تبلیغاتی 1389/09/13 1389/09/17
واگذاری بهره برداری تبلیغاتی 1389/07/11 1389/07/17
واگذاری تعدادی از پل های عابر 1389/06/15 1389/06/21
بهره برداری تبلیغاتی تعدادی از پل های عابر پیاده 1389/06/14 1389/06/29
واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1388/09/26 1388/10/11
صفحه 20 از 20