مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعداد از املاک خود 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد از املاک خود 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش بخشی از اموال اسقاط 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش بخشی از اموال اسقاط خود 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اتاق پیش دبستانی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک مازاد 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک مازاد 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی کلاس پیش دبستانی 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی کلاس پیش دبستانی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک اتاق داخل حیاط 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان مازاد 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی املاک مازاد برای مدت یک سال 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اتاق پیش دبستان 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک اتاق پیش دبستان 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اتاق پیش دبستان 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اتاق پیش دبستان 1400/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8