مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت مسکونی 1401/02/12 1401/02/14
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری سمند 1401/02/03 1401/02/06
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری سمند 1401/01/06 1401/01/15
مزایده فروش سه قطعه زمین مصالحه شهرداری 1400/12/22 1400/12/28
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری سمند 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه بلوک زنی و جدول زنی 1400/12/08 1400/12/08
مزایده فروش یکدستگاه بلوک زنی و جدول زنی نیمه اتوماتیک 1400/11/17 1400/11/19
مزایده فروش یک دستگاه بلوک زنی و جدول زنی 1400/11/13 1400/11/14
مزایده فروش ماشین آلات فرسوده 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش ماشین آلات فرسوده 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات فرسوده 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات فرسوده 1400/08/25 1400/09/08
مزایده فروش یک قطعه زمین مصالحه 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین بصورت مسکونی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/06 1400/04/19
مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمینهای مرغوب بصورت مسکونی 1400/03/31 1400/04/08
صفحه 1 از 8