کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8203926 مزایده فروش ضایعات (آهن آلات و وسایل الکتریکی) استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/24
8203895 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/27
8193044 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و وسایل الکتریکی استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/24
8192921 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری استان خوزستان 1403/04/17 1403/04/27
8189304 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری استان خوزستان 1403/04/16 1403/04/27
8188766 مزایده فروش یک قطعه زمین در ورودی کوی امیر(قطعه 24) استان خوزستان 1403/04/16 1403/04/27
8188709 مزایده فروش ضایعات موجود در انبار شهرداری اندیمشک - ضایعات استان خوزستان 1403/04/16 1403/04/24
8188708 مزایده فروش یک قطعه زمین در ورودی کوی امیر(قطعه 27) استان خوزستان 1403/04/16 1403/04/27
8187106 مزایده فروش یک قطعه زمین در ورودی کوی امیر(قطعه 25) استان خوزستان 1403/04/16 1403/04/27
7926524 مزایده واگذاری ضایعات موجود در شهرداری آهن آلات و وسایل الکتریکی استان خوزستان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7915043 مزایده ضایعات موجود در شهرداری ( آهن آلات و وسایل الکتریکی ) استان خوزستان 1403/02/12 1403/02/18
7228942 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2876 مترمربع با کاربری خدمات شهری جهت احداث هایپر مارکت استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/06
7223165 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2876 مترمربع با کاربری خدمات شهری جهت احداث هایپر مارکت استان خوزستان 1402/08/01 1402/08/06
7222501 مزایده فروش چوب حاصل از هرس درختان استان خوزستان 1402/08/01 رجوع به آگهی
7208369 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدمات شهری جهت احداث هایپر مارکت استان خوزستان 1402/07/26 1402/08/06
7205201 مزایده زمین / نوع کاربری : تجهیزات شهری / مساحت عرصه : 3876 استان خوزستان 1402/07/25 رجوع به آگهی
7187159 مزایده فروش چوب حاصل از هرس درختان سطح شهر استان خوزستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
6982381 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع استان خوزستان 1402/06/09 1402/06/13
6978755 مزایده اجاره یک قطعه زمین استان خوزستان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6933614 مزایده اجاره پارکینگ های سطح شهر استان خوزستان 1402/05/30 1402/06/04
صفحه 1 از 12