مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده وصول عوارض ورودیه و اجاره باسکول میدان میوه و تره بار و تنظیف محوطه 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره بوفه 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره عرصه محل بازی کودکان جهت جانمایی وسایل بازی 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره غرفه 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه شماره یک 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 8 باب از غرفه های بازار روز واقع در بلوار 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و حفظ و نگهداری زمین چمن مصنوعی فوتبال 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فروشگاه در قبال تنظیف سرویس بهداشتی 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه مجاور پارک 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از محل پارکینگ مقابل پارک بانوان 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره عرصه پارک به مساحت 162 متر مربع 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده وصول عوارض ورودیه و اجاره باسکول میدان میوه و تره بار و تنظیف محوطه میدان 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده غرفه 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره 8 باب از غرفه های بازار روز 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره 2 واحد تجاری مغازه با کاربری های مشخص 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تنه درختان موجود در محل واحد فضای سبز 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره 4 واحد تجاری (مغازه با کاربری های مشخص) 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو مورد حق سرقفلی با کاربری تجاری به مساحت عرصه 75 متر مربع و اعیانی 105 متر مربع 1400/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8