مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده سرزنی و فروش حدود 660 تن درخت اکالیپتوس 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده سرزنی و فروش حدود 3500 اصله درخت اکالیپتوس 1401/02/11 1401/02/22
مزایده اجاره سه محدوده در اطراف مخزن سد جهت توسعه گردشگری آبی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پنج محدوده در اطراف مخزن سد جهت توسعه گردشگری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو محدوده در اطراف مخزن سد جهت توسعه گردشگری آبی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره دو محدوده در اطراف مخزن جهت توسعه گردشگری آبی 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سه محدوده در اطراف مخزن سد جهت توسعه گردشگری آبی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده جهت انعقاد قرارداد اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد داریان به صورت موقت با هدف سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری آبی (بخش دوم) نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی متقاضیان واجد شرایط اقدام نمای... 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده جهت انعقاد قرارداد اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد داریان به صورت موقت با هدف سرمایه گذاری در توسعه صنعت گردشگری آبی (بخش دوم) نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی متقاضیان واجد شرایط اقدام نمای... 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پنج محدوده در اطراف مخزن سد داریان جهت توسعه گردشگری آبی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سه محدوده در اطراف مخزن سد 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پنج محدوده در اطراف مخزن سد داریان جهت توسعه گردشگری آبی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سه محدوده در اطراف مخزن سد کارون ۴ جهت توسعه گردشگری آبی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی 1400/09/15 1400/09/20
مزایده اقلام مازاد ضایعاتی 1400/09/13 1400/09/20
مزایده فروش اقلام مازاد ضایعات 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن و چدن - ضایعات آلومینیوم - چراغ سقفی توکار (ضایعاتی) و ... 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات کارگاه 1400/08/04 1400/08/15
صفحه 1 از 6