مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره سه باب غرفه تنقلات 1398/05/22 رجوع به آگهی
فروش دستگاه های مستعمل شهربازی 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات 1398/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات 1398/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره عرصه و اعیان شهربازی در عرصه ای حدود 6160 مترمربع 1397/12/13 1397/12/21
واگذاری اجاره عرصه و اعیان شهربازی در عرصه ای حدود 6160 مترمربع 1397/12/12 1397/12/21
واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات 1397/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره عرصه جهت غرفه تنقلات 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه جهت راه اندازی کالسکه رانی 1397/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23