مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساختمان آموزشگاه ( مسکونی - تجاری) 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری فضای داروخانه بیمارستان 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان آموزشگاه قدیم ( مسکونی - تجاری) 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری فضای داروخانه 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری فضای داروخانه بیمارستان ـ 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان آموزشگاه 1399/05/05 رجوع به آگهی
فروش اقلام اسقاطی، مستعمل و مازاد بر نیاز موجود در انبار 1398/12/24 رجوع به آگهی
فروش اقلام اسقاطی، مستعمل و مازاد بر نیاز موجود در انبار 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش اقلام اسقاطی، مستعمل و مازاد بر نیاز موجود در انبار 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری فضاها و همچنین فروش لوله­ های پلی ­اتیلن موجود در انبار 1398/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7