مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد یک دستگاه مینی بوس مدل 1386 1396/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل بوفه دانشجویی 1396/07/17 رجوع به آگهی
اجاره محل انتشارات دانشجویی 1396/07/04 رجوع به آگهی
اجاره محل انتشارات دانشجویی 1396/07/04 رجوع به آگهی
اجاره محل بوفه دانشجویی و انتشارات 1396/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان قدیم دانشگاه 1396/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان قدیم دانشگاه خود 1396/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان قدیم دانشگاه 1396/05/11 رجوع به آگهی
اجاره محل بوفه دانشجویی 1396/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان قدیم دانشگاه آزاد 1396/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 7