مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک دستگاه پیو سنگ 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه پیوسینگ 1399/06/03 رجوع به آگهی
یک دستگاه پیو سنگ شهرداری واقع در سنگ شکن 1399/05/22 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین شهرداری به مساحت ۵۰ مترمربع 1399/03/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شهرداری به مساحت 50 مترمربع 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شهرداری به مساحت 50 مترمربع 1399/02/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین شهرداری به مساحت 50 مترمربع 1399/02/17 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین شهرداری به مساحت 50 مترمربع 1399/02/17 رجوع به آگهی
مغازه های شماره 6 و 7 و 8 و 9 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه ها 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7