مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تصحیح مزایده 1396/04/27 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 12 فقره معدن 1390/06/26 1390/07/04
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 12 فقره معدن 1390/06/14 1390/07/04
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 12 فقره معدن 1390/03/10 1390/04/06
مزایده معادن و محدوده های اکتشافی استان 1390/01/30 رجوع به آگهی
مزایده معادن و محدوده های اکتشافی استان 1389/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 14 فقره معدن و تکمیل عملیات اکتشافی 1389/10/05 1389/10/13
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 14 فقره معدن و تکمیل عملیات اکتشافی 1389/09/15 1389/10/13
واگذاری بهره برداری از تعداد 13 فقره معدن 1389/07/21 1389/08/24
واگذاري امتیاز بهره برداری از تعداد 10 فقره معدن 1389/06/17 1389/07/03
صفحه 1 از 2