مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مزایده ای 6 دستگاه لاشه خودرو فرسوده و اسقاط به مراکز مجاز اسقاط خودرو 1398/10/04 رجوع به آگهی
فروش مزایده ای 6 دستگاه لاشه خودرو فرسوده و اسقاط به مراکز مجاز اسقاط خودرو 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری موقت (اجاره) کارگاه آموزشی 1398/09/12 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری موقت اجاره فضای مازاد بر نیاز 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری موقت (اجاره) کارگاه آموزشی 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری موقت اجاره فضای مازاد بر نیاز اداره کل 1398/08/22 1398/08/29
واگذاری موقت اجاره فضای مازاد بر نیاز اداره کل 1398/08/21 1398/08/29
فروش مزایده ای اموال اسقاط و مازاد بصورت یکجا 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی نیسان 1397/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری موقت (اجاره) فضای مازاد بر نیاز 1397/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2