کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6638148 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان کردستان 1402/03/20 1402/03/16
6638139 مزایده اجاره سی و هفت درصد سهم شهرداری از محل کارخانه آسفالت مشارکتی استان کردستان 1402/03/20 1402/03/16
6634709 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634705 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634702 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6629343 مزایده اجاره یک باب دکه استان کردستان 1402/03/17 1402/03/20
6626815 مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در طبقه مجتمع تجاری استان کردستان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624436 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624294 مزایده اجاره سی و هفت درصد سهم شهرداری از محل کارخانه آسفالت مشارکتی استان کرمانشاه 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624207 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6621675 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان کردستان 1402/03/16 1402/03/16
6612841 مزایده اجاره یک باب دکه استان کردستان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6610215 مزایده اجاره یک باب دکه استان کردستان 1402/03/10 1402/03/20
6608486 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کردستان 1402/03/09 رجوع به آگهی
6607264 مزایده اجاره سی و هفت درصد سهم شهرداری استان کرمانشاه 1402/03/09 رجوع به آگهی
6602893 مزایده اجاره سی و هفت درصد سهم شهرداری استان کردستان 1402/03/08 رجوع به آگهی
6598593 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان کردستان 1402/03/08 1402/03/16
6596826 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان کردستان 1402/03/07 رجوع به آگهی
6582763 مزایده اجاره بوفه پارک استان کردستان 1402/03/03 رجوع به آگهی
6576480 مزایده اجاره 10 عدد استرابورد نصب شده استان کردستان 1402/03/02 1402/02/30
صفحه 1 از 12