مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجازه بهره برداری موقت از محل کیوسک ها 1398/08/19 1398/08/26
واگذاری اجازه بهره برداری موقت از محل کیوسک های واقع در ورودی شمالی شهر 1398/08/12 1398/08/26
واگذاری اجازه بهره برداری موقت از محل کیوسک ها 1398/07/16 1398/07/20
آهن آلات و ضایعات 1398/07/16 رجوع به آگهی
اجازه بهره برداری موقت از محل کیوسک ها 1398/07/08 1398/07/20
واگذاری آهن آلات ضایعاتی (شامل آهن آلات ضایعاتی و دستگاههای مستعمل هرس درختان) 1398/06/28 1398/07/10
واگذاری بهره برداری موقت از محل کیوسک های واقع در ورودی شمالی شهر 1398/06/27 1398/07/03
واگذاری بهره برداری موقت از محل کیوسک های واقع در ورودی شمالی شهر 1398/06/21 1398/07/03
اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی چمن مصنوعی 1398/04/20 1398/04/25
اجازه بهره برداری موقت از زمین بازی چمن مصنوعی 1398/04/13 1398/04/25
صفحه 1 از 4