کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7810459 مزایده فروش مواد از حاصل از بوجاری بذر گندم شامل نیم دانه ،خاکه،کاه وکزل استان گلستان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7694847 مزایده فروش مواد از حاصل از بوجاری بذر استان گلستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7426435 مزایده اجاره زمین زراعی به متراژ سه نیم هکتار استان گلستان 1402/09/20 رجوع به آگهی
6969468 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا طبقه گواهی شده و مادری استان گلستان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6828475 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا طبقه گواهی شده و مادری استان گلستان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6827875 مزایده فروش مقدار 65963 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان گلستان 1402/05/01 1402/05/07
6731802 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان گلستان 1402/04/06 رجوع به آگهی
6679385 مزایده فروش کودهای شیمیایی آب دیده و کلوخی و ته انباری استان گلستان 1402/03/27 رجوع به آگهی
6628847 مزایده فروش کود های شیمیایی اب دیده و کلوخی و ته انباری استان گلستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6572656 مزایده در خصوص ظروف سموم نو و مستعمل و کیسه و جامبو بک های پاره و مستعمل و پالت های چوبی شکسته استان گلستان 1402/03/01 رجوع به آگهی
6310047 مزایده 451 تن مواد حاصل از بوجاری بذر گندم استان گلستان 1401/12/01 رجوع به آگهی
6307311 مزایده مواد حاصل از بوجاری بذر گندم بصورت ( درجه یک و درجه دو ) نیم دانه به میزان 444470 کیلوگرم استان گلستان 1401/12/01 رجوع به آگهی
6274905 مزایده ضایعات درجه یک و دو مواد حاصل از بوجاری گندم و کاه و کزل و خاکه استان گلستان 1401/11/24 رجوع به آگهی
6270421 مزایده اجاره زمین زراعی به متراژ سه هکتار استان گلستان 1401/11/23 رجوع به آگهی
5843472 مزایده اثاثیه اداری - میز صندلی - دستگاه کپی . کابل برق استان گلستان 1401/08/02 رجوع به آگهی
5725274 مزایده اثاثیه اداری اسقاطی میز، صندلی، کولر و .... و کابل برق استان گلستان 1401/07/04 رجوع به آگهی
5303482 مزایده نوار نقاله و دستگاه بوجار و ماشین آلات اسقاطی استان گلستان 1401/03/16 رجوع به آگهی
5233267 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان گلستان 1401/03/01 1401/03/05
5230401 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذر سویا استان گلستان 1401/02/31 رجوع به آگهی
4748234 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذر گندم (درجه یک) نیم دانه استان گلستان 1400/11/03 1400/11/04
صفحه 1 از 3