مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث پل هوایی و 4 نطقه جهت احداث سایبان مکانیزه (ایستگاه مدرن) با قابلیت تبلیغاتی و بهره بر... 1396/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پل هوایی و 4 نطقه جهت احداث سایبان مکانیزه (ایستگاه مدرن) با قابلیت تبلیغاتی و بهره بر... 1396/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 6 نقطه از شهر را به صورت اجاره به منظور احداث تابلو های تبلیغاتی و بهره برداری از آنها 1396/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 6 نقطه از شهر را به صورت اجاره به منظور احداث تابلو های تبلیغاتی و بهره برداری از آنها 1396/10/05 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات 1395/10/20 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر برای امر تبلیغات 1395/10/06 رجوع به آگهی
اجاره عداد 8 دستگاه پل عابر پیاده برای امر تبلیغات 1395/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر برای امر تبلیغات 1395/08/15 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده برای امر تبلیغات 1395/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه پل عابر پیاده برای امر تبلیغات 1395/07/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4