مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مهمان سرای خود را به مساحت ۴۳۶ متر مربع 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو واحد تجاری خدماتی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مهمان سرای خود را به مساحت ۴۳۶ متر مربع 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو واحد تجاری خدماتی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده مهمان سرای خود را به مساحت ۴۳۶ متر مربع شامل پنج واحد آپارتمان به انضمام ۱۶۰ متر مربع 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری خدماتی ۹۱، به مساحت ۴۴ متر مربع وواحد تجاری خدماتی ۹۲ به مساحت ۲۴ متر مربع 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مهمان سرای خود را به مساحت ۴۳۶ متر مربع شامل پنج واحد آپارتمان به انضمام ۱۶۰ متر مربع پارکینگ و انباری 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو واحد تجاری خدماتی 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک خود را در طبقه همکف مهمانسرا 1400/07/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1400/07/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری های مسکونی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک خود 1400/05/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازیافت پسماند در سطح شهر از مبدا تا مقصد و سایت دفن زباله 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازیافت پسماند در سطح شهر از مبدا تا مقصد و سایت دفن زباله 1400/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8