کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207438 مزایده واگذاری اجاره املاک ومستغلات کشتارگاه سابق / بوفه پارک / سه باب سوئیت / مغازه / واحد/ مغازه تاکسیرانی استان آذربایجان غربی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8207422 مزایده فروش املاک شهرداری :زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8183108 مزایده فروش املاک و مستغلات یک قطعه زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/14 رجوع به آگهی
8168647 مزایده آگهی فروش زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168635 مزایده آگهی فروش مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168633 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر -مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168610 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر -مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168589 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر -مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168577 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر-مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168571 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر -مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168569 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر (نوبت دوم) استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168561 مزایده آگهی فروش املاک ومستغلات شهرداری پیرانشهر -مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8168560 مزایده آگهی فروش مغازه تجاری استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166619 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : کشتارگاه سابق استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166615 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : بوفه پارک لاله استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166612 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : سه باب سوییت استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166607 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : مغازه شماره 41 استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166605 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : مغازه شماره 4 استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166604 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : کل مغازه های طبقه اول استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
8166601 مزایده آگهی مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری اجاره : واحد شماره 1 استان آذربایجان غربی 1403/04/11 1403/04/18
صفحه 1 از 21