کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8233786 مزایده فروش  800 متر کابل آیفون 15 زوج(شرکت سیم و کابل مشهد) در قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/30 رجوع به آگهی
8233666 مزایده فروش یک دستگاه خودروی پراید مدل 1384 رنگ سورمه ای استان خراسان جنوبی 1403/04/30 رجوع به آگهی
8233660 مزایده 6 دانگ یک باب منزل مسکونی مساحت 198 متر در  روستای ورزق قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/30 رجوع به آگهی
8213455 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی 155.39 متر  که در حاشیه جاده روستای فیروزآباد شهرستان قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/21 رجوع به آگهی
8213454 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 200مترمربع واقع در اسفشاد استان خراسان جنوبی 1403/04/21 رجوع به آگهی
8207598 مزایده فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونی(231 متر عرصه 112.7 متر اعیان و 55.6 متر اصطبل) روستای اسفشاد قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8207595 مزایده فروش شش دانگ یک باب منزل مسکونی 198 متر قاین خیابان شهید بهشتی2-پ66 استان خراسان جنوبی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8207593 مزایده فروش شش دانگ منزل مسکونی 197 متر مربع واقع در قاین ک شهید رجایی استان خراسان جنوبی 1403/04/20 رجوع به آگهی
8192194 مزایده فروش    12 ساعت آب  از قنات تگاب  روستای چدان استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8191905 مزایده فروش 731875 سهم از 1052000 سهم از   یک باب منزل مسکونی به مساحت 155 متر واقع در قاین خیابان قائم استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8161693 مزایده فروش یک قطعه زمین باغ  به مساحت 7000مترمربع و دو شبانه روز آب قنات موسوم به قنات کهنه رزدنبل قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8161687 مزایده فروش یک قطعه زمین مشجر به درخت زرشک وعناب از چاه کشاورزی آقای مهدی پورواقع در روستای نیگ قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8161560 مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی 544 متر مربع روستای علی آباد علیا شهرستان قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8141077 مزایده فروش یک قطعه زمین استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8141062 مزایده فروش 271 متر از 1000 متر یک قطعه زمین واقع در اراضی آبی کشاورزی معروف به کشمان فرخ آباد قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8141055 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی 155.39 متر  که در حاشیه جاده روستای فیروزآباد شهرستان قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8141050 مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی با مساحت8981/4متر مربع واقع درجنوب بولوار ابوذرجمهر قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8138409 مزایده باغ کشاورزی پسته و زرشک با یک ساعت آب استان خراسان جنوبی 1403/04/03 رجوع به آگهی
8135615 مزایده فروش شش دانگ منزل مسکونی 197 متر مربع واقع در قاین کوچه شهید رجایی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 رجوع به آگهی
8130934 مزایده سواری پراید، تیپ:صبا، رنگ:سفید ، مدل:1382 در قاین استان خراسان جنوبی 1403/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8