مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز و خارج از رده 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز و خارج از رده 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از اقلام اسقاطی و مازاد بر نیاز خود شامل آهن آلات و چدن، آلومینیوم، تیوپ و نوار، لاستیک، بشکه 1401/02/20 1401/03/10
مزایده واگذاری دو قطعه زمین جای مغازه، یک واحد تجاری و دو قطعه زمین مسکونی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی ،یک قطعه زمین و دو قطعه زمین جای تجاری 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی ،یک قطعه زمین و دو قطعه زمین جای تجاری 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده سه قطعه زمین جای تجاری و یک واحد تجاری 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/06/25 رجوع به آگهی
مزایده سه قطعه زمین جای تجاری و یک واحد تجاری 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی ،سه قطعه زمین جای تجاری ویک واحد تجاری 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی ،سه قطعه زمین جای تجاری ویک واحد تجاری 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری 1400/06/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری 1400/05/17 1400/06/04
مزایده واگذاری املاک 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی- یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری متعلق به خود 1400/04/21 1400/05/11
مزایده فروش املاک 1400/03/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/03/27 رجوع به آگهی
مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی متعلق به خود و... 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی و یک واحد تجاری 1399/11/29 1399/11/02
مزایده یک قطعه زمین مسکونی به شماره ۸۱۹ از پلاک ثبتی ۱۵۲۶۱ به مساحت ۳۷۲ متر مربع 1399/11/06 1399/11/25
صفحه 1 از 6