مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش بدنه برنجی کنتورهای آب شرب مستعمل 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار 1398/02/28 رجوع به آگهی
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار 1398/02/25 1398/03/07
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار 1397/10/16 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1397/09/27 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد و بلااستفاده 1396/11/25 1396/12/03
فروش اموال اسقاطی و بلااستفاده شامل لوله و اتصالات و وسایل بیل مکانیکی بکهو و ورق و آهن آلات و..... 1396/11/24 1396/12/03
فروش لوله و اتصالات وسایل بیل مکانیکی ٬ بکهو ورق و آهن آلات ٬ماشین آلات٬ 1396/11/24 1396/12/03
فروش تعداد یک دستگاه خودروی مازاد 1395/11/26 1395/11/28
صفحه 1 از 2