کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8199128 مزایده بهره برداری تعداد 27 غرفه تجای و یک باب هایپر مارکت استان فارس 1403/04/18 1403/04/27
8195136 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی استان فارس 1403/04/17 1403/04/27
8175055 مزایده حق بهره برداری تعداد 27 غرفه تجاری و یک باب هایپر مارکت موجود در بازار روز استان فارس 1403/04/12 1403/04/27
8163162 مزایده فروش 10 ردیف املاک مسکونی استان فارس 1403/04/10 1403/04/27
8162180 مزایده زمین مسکونی استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161235 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز-زمین مسکونی استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161234 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161233 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 245.05 استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161231 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161230 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 258.81 استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161229 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161225 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز-زمین مسکونی استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161209 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز-زمین مسکونی استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8161186 مزایده آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز زمین مسکونی استان فارس 1403/04/10 1403/04/17
8152646 مزایده مزایده عمومی املاک شهرداری نی ریز استان فارس 1403/04/07 1403/04/27
8152600 مزایده اجاره تجاری غرفه های بازار روز استان فارس 1403/04/07 1403/04/27
8138925 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی شهرداری استان فارس 1403/04/03 1403/04/06
8084960 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعداد 43 غرفه تجاری و یک باب هایپر مارکت استان فارس 1403/03/21 رجوع به آگهی
8058575 مزایده واگذاری حق بهره برداری تعداد 43 غرفه تجاری و یک باب هایپر مارکت استان فارس 1403/03/13 رجوع به آگهی
8044781 مزایده اجاره تجاری غرفه های بازار روز استان فارس 1403/03/10 1403/03/30
صفحه 1 از 12