مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده عمومی املاک شهرداری - کاربری مسکونی - تجاری 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل غرفه های تجاری بازار روز، واحدهای تجاری پایانه مسافربری و محل نصب مجموعه های بازی شهرداری 1401/03/04 1401/03/25
مزایده فروش املاک 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده عمومی املاک شهرداری 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری از مکان ها (هایپرمارکت ـ فروشگاه ـ غرفه ـ پارکینگ و ) 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مشروحه با کاربری های مسکونی 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مشروحه با کاربری های مسکونی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک ـ کاربری مسکونی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه دفاتر مسافربری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره غرفه دفاتر مسافربری 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه دفاتر مسافر بری 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه دفاتر مسافربری 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده املاک - با کاربری مسکونی 1400/06/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8