مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
توزیع روزنامه خود در سراسر کشور به شرکت های واجد شرایط واگذار 1399/06/17 رجوع به آگهی
انواع ضایعات چاپخانه های خود 1399/06/16 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ماشین چاپ رول (جهت تولید روزنامه و مجله) مازاد 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری توزیع روزنامه و سایر تولیدات خود 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک اداری 1399/02/31 1399/03/10
مزایده ملک: مسکونی با موقعیت اداری به مساحت 81/19 مترمربع به انضمام پارکینگ مسکونی با موقعیت ادار... 1399/02/14 رجوع به آگهی
عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری به مساحت 81/19 مترمربع به انضمام پارکینگ عرصه و اعیان... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه و اعیان املاک 1398/12/03 1398/12/07
فروش ششدانگ یک قطعه ملک تجاری - مسکونی به مساحت عرصه 171/145 مترمربع و اعیانی 154 مترمربع تجاری در ی... 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش انواع کاغذ گلاسه براق و مات در گراماژ و سایزهای مختلف مازاد بر نیاز خود 1398/09/21 1398/09/27
صفحه 1 از 8