مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 20 قطعه از پلاک های مجموعه تجاری کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 20 قطعه از پلاک های مجموعه تجاری کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی 20 تن ضایعات فلزی و غیرفلزی خود شامل آهن آلات و ضایعات غیرفلزی پلاستیکی، پلی اتیلن، فایبرگلاس 1400/12/01 1400/12/04
مزایده فروش تعداد ۲۰ قطعه از پلاکهای مجموعه تجاری کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش مقدار تقریبی 20 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی خود شامل آهن آلات و ضایعات غیر فلزی 1400/11/24 1400/12/04
مزایده فروش تعداد ۲۰ قطعه از پلاکهای مجموعه تجاری کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/11/18 1400/11/30
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی خود شامل آهن آلات و ضایعات غیرفلزی پلاستیکی، پلی اتیلن، فایبرگلاس 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی 20 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی خود شامل آهن آلات و ضایعات غیرفلزی پلاستیکی، پلی اتیلن، فایبرگلاس 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۴ قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۴ قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 5 قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژ های مختلف متعلق به شهرداری 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۵ قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1400/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1399/12/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف متعلق به شهرداری 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد شش قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف متعلق به شهرداری 1399/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1399/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 قطعه از پلاکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف 1399/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6