کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860462 مزایده فروش یک دستگاه سواری سوزکی گرند ویتارا 2400 مدل 1390 استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7798661 مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری استان اصفهان 1403/01/09 رجوع به آگهی
7786702 مزایده فروش یک دستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1390 استان اصفهان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7684100 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : تجاری استان اصفهان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7455969 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی- زمین کاربری تجاری استان اصفهان 1402/09/30 رجوع به آگهی
7345780 مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه : 226 مترمربع - زمین مسکونی مساحت عرصه : 244 مترمربع - زمین تجاری مساحت عرصه : 55 مترمربع استان اصفهان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7192299 مزایده اجاره 8 واحد تجاری و خدماتی استان اصفهان 1402/07/22 رجوع به آگهی
7062967 مزایده فروش یک دستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1390 استان اصفهان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7053205 مزایده اجاره 8 واحد تجاری و خدماتی شهرداری استان اصفهان 1402/06/27 رجوع به آگهی
7026920 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی گرند ویتارا 2400 مدل 1390 استان اصفهان 1402/06/18 1402/06/19
7025447 مزایده اجاره شش باب مغازه استان اصفهان 1402/06/18 1402/06/20
6985566 مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی گرند ویتارا 2400 استان اصفهان 1402/06/11 1402/06/19
6984849 مزایده فروش یک دستگاه خودرو گرند ویتارا مدل 1390 استان اصفهان 1402/06/11 رجوع به آگهی
6972330 مزایده اجاره شش باب مغازه خود استان اصفهان 1402/06/07 1402/06/20
6969454 مزایده اجاره 8 واحد تجاری و خدماتی شهرداری استان اصفهان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6087317 مزایده فروش یک واحد تجاری استان اصفهان 1401/10/07 1401/10/15
6072908 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 30 استان اصفهان 1401/10/01 رجوع به آگهی
6071584 مزایده فروش یک واحد تجاری استان اصفهان 1401/10/01 1401/10/15
6068581 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان اصفهان 1401/09/30 رجوع به آگهی
6045346 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان اصفهان 1401/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7