کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7751881 مزایده خودرو مینی لودر مدل 88 استان همدان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7692135 مزایده فروش یک قطعه زمین خود با کاربری تجاری و 4 قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7691533 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : تجاری استان همدان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7677016 مزایده فروش یک دستگاه خودرو مینی لودرمدل 88 استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7676528 مزایده خودرو مینی لودر مدل 88 استان همدان 1402/11/28 رجوع به آگهی
7600141 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی- زمین کاربری تجاری استان همدان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7599753 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و 5 قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7521725 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری و 5 قطعه مسکونی استان همدان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7521690 مزایده تعدادی قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری استان همدان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7521676 مزایده فروش خودرو مینی لودر مدل 88 استان همدان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7521630 مزایده فروش یک دستگاه خودرو مینی لودر استان تهران 1402/10/18 رجوع به آگهی
7406265 مزایده فروش یک دستگاه خودرو مینی لودر مدل 89 استان همدان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405502 مزایده بستر سازی تولید نهال در قطعات دارای نهال استان همدان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7380902 مزایده فروش یک قطعه زمین خود با کاربری تجاری و دو قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380457 مزایده زمین کاربری مسکونی - تجاری استان همدان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7290336 مزایده فروش یک قطعه زمین خود با کاربری تجاری استان همدان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7289647 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی- زمین کاربری تجاری استان همدان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7200803 مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 227.89 مترمربع - زمین تجاری مساحت عرصه 43.59 مترمربع استان همدان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7199762 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری تجاری و یک قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7192267 مزایده فروش مینی لودر مدل استان همدان 1402/07/22 1402/08/07
صفحه 1 از 6