مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استیجاری قسمتی از محل سلف سرویس دانشگاه جهت توزیع غذا 1398/07/01 رجوع به آگهی
غرفه زیراکس-محل توزیع غذا بصورت بیرون بر-پارکینگ-بوفه و .... 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل پارکینگ خودروهای دانشجویان 1398/05/24 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده سال 98 1398/05/24 رجوع به آگهی
اجاره غرفه فروش مواد غذایی سرد و گرم دانشکده 1398/05/24 رجوع به آگهی
تعدادی از اموال مستعمل و اسقاطی مازاد بر نیاز شامل تجهیزات اداری، کامپیوتری، برقی و ... 1397/11/03 رجوع به آگهی
غرفه زیراکس-غرفه فروش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی 1397/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه، محل توزیع غذا به صورت بیرون بر، پارکینگ های خودروهای دانشجویان و ... 1397/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه - محل توزیع غذا به صورت بیرون - پارکینگ های خودروهای دانشجویان و ... 1397/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به کارواش نانو (بدون آب) جهت خودروهای موجود در سایت پردیس دانشگاه به صورت اجاره 1396/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3