کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7444359 مزایده فروش کاغذ باطله (پایان نامه، برگه امتحان و ...) استان فارس 1402/09/27 رجوع به آگهی
7307470 مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی سایت پردیس استان فارس 1402/08/24 رجوع به آگهی
7266503 مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی استان فارس 1402/08/13 رجوع به آگهی
7155320 مزایده غرفه فروش مواد غذایی ســ رد وگرم به مساحت 80 متر مربع استان فارس 1402/07/13 رجوع به آگهی
7117730 مزایده واگذاری بوفه استان فارس 1402/07/10 رجوع به آگهی
7117685 مزایده تعداد 14 سوئیت سه خوابه یک جا به صورت اجاره ماهیانه-و تجدید مزایده پارکینگ دانشجویی استان فارس 1402/07/10 رجوع به آگهی
7063577 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : 1- غرفه انتشارات دانشکده هنر و معماری 2- غرفه انتشارات سایت 3- پارکینگ خودروهای دانشجویی دانشکده هنر و معماری استان فارس 1402/06/29 رجوع به آگهی
7036689 مزایده اجاره محل پارکینگ خودروها استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7036667 مزایده اجاره غرفه تکثیر و زیراکس استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7033513 مزایده اجاره غرفه تکثیر و زیراکس دانشگاه هنر و معماری استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
6978806 مزایده واگذاری 4 ردیف مزایده شامل : 1- غرفه انتشارات و کافی نت دانشکده هنر و معماری 2- غرفه انتشارات و کافی نت سایت 3- پارکینگ خودروهای دانشجویان سایت 4- پارکینگ خودروهای دانشجویان دانشکده هنر و معما... استان فارس 1402/06/08 رجوع به آگهی
6072107 مزایده اجاره غرفه فروش مواد غذایی سرد وگرم استان فارس 1401/10/01 رجوع به آگهی
6064667 مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی استان فارس 1401/09/29 رجوع به آگهی
6002252 مزایده واگذاری غرفه فروش مواد غذایی سرد و گرم استان فارس 1401/09/10 رجوع به آگهی
5999823 مزایده واگذاری اجاره بوفه مواد غذایی دانشکده هنر و معماری استان فارس 1401/09/09 رجوع به آگهی
5957435 مزایده اجاره مجموعه دو واحد اسکلت گلخانه 200 متری و 80 واحد شاسی سرد 10متر مربعی و 0.5 هکتار اراضی پیرامون استان فارس 1401/08/26 رجوع به آگهی
5945348 مزایده واگذاری - دو واحد اسکلت گلخانه تونلی سرد به مساحت کلی 400 متر مربع - هشتاد واحد شاسی سرد ده متر مربعی - 5000 متر مربع زمین جهت احداث نهالستان استان فارس 1401/08/23 رجوع به آگهی
5863340 مزایده فروش بخشی از اموال مستهلک و اسقاطی تاسیساتی اداری و.. استان فارس 1401/08/04 1401/08/24
5846374 مزایده فروش لوازم اسقاطی اداری ، تأسیساتی و ... استان فارس 1401/08/02 رجوع به آگهی
5424009 مزایده غرفه تکثیر و زیراکس استان فارس 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4