مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه پاساژ 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده البسه مستعمل و سایر اقلام لوازم خانگی کهنه و غیر قابل استفاده 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار مشخصی البسه مستعمل و سایر لوازم خانگی کهنه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/09/15 1400/09/17
مزایده اجاره مغازه 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از زمین شهرک جهت آموزش اسکیت 1400/07/25 1400/07/28
مزایده واگذاری بصورت اجاره طبقه همکف نبش جمعیت (کپی هلال) 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره طبقه اول 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از ساختمان 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یکساله بصورت اجاره زمین چمن مصنوعی 1400/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6