مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش هفت قطعه زمین تجاری واقع در اراضی مسکن 1399/01/27 رجوع به آگهی
فروش 7 قطعه زمین تجاری ـ فروش 7 قطعه زمین تجاری 1399/01/20 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین مسکونی 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین مسکونی 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک زمین تجاری و یک قطعه پلاک مسکونی 1398/09/13 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک زمین تجاری و یک قطعه پلاک مسکونی 1398/08/29 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک زمین مسکونی 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک زمین تجاری و یک قطعه پلاک مسکونی 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک زمین مسکونی:پلاک شماره 60 به مساحت 186/8 مترمربع و .... 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش تعدادی پلاک زمین مسکونی 1398/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4