مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره کارخانه آسفالت 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش ۲۱ قطعه از اراضی با کاربری مسکونی 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش ۲۱ قطعه از اراضی با کاربری مسکونی 1399/04/08 رجوع به آگهی
اجاره کارخانه آسفالت 1399/04/08 رجوع به آگهی
اجاره کارخانه آسفالت 1399/04/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 60 قطعه زمین مسکونی 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه تجاری مسکونی 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه تجاری مسکونی 1398/01/29 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه تجاری مسکونی 1398/01/10 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک قطعه تجاری مسکونی 1397/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4