مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به نحو اجاره مغازه های تجاری تفریحی 1398/04/03 1398/04/24
اجاره پارکینگ ناحیه صنعتی 1398/03/29 رجوع به آگهی
پارکینگ ناحیه صنعتی خط اول 1398/03/29 رجوع به آگهی
تعداد 3 باب مغازه 1398/03/29 رجوع به آگهی
واگذاری محل نصب بیلبورد شهری به ابعاد 8* 24 مترمربع 1398/03/26 1398/04/10
واگذاری تعداد 3 باب مغازه (2-7-10) هر کدام به مساحت 27/18 مترمربع 1398/03/26 1398/04/10
واگذاری محل نصب بیلبورد شهری به ابعاد 8* 24 مترمربع 1398/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 3 باب مغازه (2-7-10) هر کدام به مساحت 27/18 مترمربع 1398/03/19 1398/04/10
یک قطعه زمین به مساحت 12 مترمربع-جهت نصب و استقرار یک دستگاه کیوسک 1398/03/12 رجوع به آگهی
اصلاحیه اجاره بازارچه خود اشتغالی به مساحت 400 مترمربع 1398/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24