مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی 1398/10/25 1398/11/08
واگذاری پارکینگ 1398/10/24 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه 1398/10/16 1398/10/29
واگذاری یک باب مغازه 1398/10/09 1398/10/29
اجاره قطعه زمین جهت نصب کیوسک فروش اغذیه 1398/10/08 1398/10/18
اجاره قطعه زمین جهت نصب کیوسک فروش اغذیه 1398/10/01 1398/10/18
واگذاری محوطه پارکینگ دائمی 1398/09/27 1398/10/10
واگذاری محوطه پارکینگ دائمی جهت بازار 1398/09/20 1398/10/10
حفظ, نگهداری, حفاظت, بهره برداری و مدیریت زمین چمن مصنوعی به مساحت 800 مترمربع 1398/09/18 1398/10/03
صفحه 1 از 30