مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محوطه جهت استفاده به صورت طرح فرهنگی، گردشگری و رستوران سنتی به مدت یک سال - اجاره یک باب آپ... 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش مالکیت 13 باب مغازه و یک باب مغازه تجاری 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 18.55 مترمربع 1398/08/08 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 18/55 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش مالکیت 13 باب مغازه و یک باب مغازه تجاری 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش هزارلای گاوی کشتارگاه 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش مالکیت 14 باب مغازه تجاری 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی ( هزارلای گاوی ) 1398/07/18 رجوع به آگهی
فروش هزارلا گاوی کشتارگاه 1398/07/02 رجوع به آگهی
فروش هزار لا گاوی کشتارگاه 1398/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23