مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره اتاق جهت استقرار دستگاه کپی 1399/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری یک اتاق جهت استقرار دستگاه کپی 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری کارواش - مغازه تجاری - اجازه زمین 1399/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری کارواش - مغازه تجاری - اجازه زمین 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش مالکیت یک باب مغازه تجاری ـ پلاک 45/124 ـ مساحت تجاری: 93/31 مترمربع 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش مالکیت یک باب مغازه تجاری 1399/05/23 رجوع به آگهی
فروش ۵ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/08 رجوع به آگهی
فروش ۵ قطعه زمین مسکونی 1399/03/17 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری پارکینگ عمومی وسائط نقلیه 1399/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری استیجاری پارکینگ عمومی وسائط نقلیه 1399/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25