مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعدادی از خیابانهای اصلی شهر 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده اجرای طرح پارک حاشیه ای مکانیزه خودرو 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجرای طرح پارک حاشیه ای مکانیزه خودرو 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش آلایشات گاوی 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش آلایشات گاوی کشتارگاه 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده تملک میزان 84/42 مترمربع از پلاک 4319 قطعه 1 و میزان 209/65 مترمربع از پلاک 4146 قطعه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش آلایشات گاوی کشتارگاه 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش آلایشات گاوی کشتارگاه 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری برداشت محصول درختان نخل 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۷ قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی: - به مساحت 454/78 متر مربع - به مساحت 302 متر مربع - 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت استیجاری پارکینگ 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات اسقاطی 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی 1400/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16