کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6625320 مزایده واگذاری استیجاری غرفه های بازارچه موقت تره بار میدان استان فارس 1402/03/16 رجوع به آگهی
6607067 مزایده واگذاری استیجاری غرفه های بازارچه موقت تره بار استان فارس 1402/03/09 رجوع به آگهی
6524946 مزایده واگذاری استیجاری دو قطعه زمین استان فارس 1402/02/18 رجوع به آگهی
6496606 مزایده واگذاری استیجاری دو قطعه زمین در پارک جهت نصب وسایل بازی کودکان استان فارس 1402/02/11 رجوع به آگهی
6471108 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 509.73 مترمربع جهت برپایی گلخانه و گل فروشی به مدت یک سال استان فارس 1402/02/04 رجوع به آگهی
6454770 مزایده واگذاری اجاره استیجاری یک قطعه زمین به مساحت 509/73 مترمربع استان فارس 1402/01/28 رجوع به آگهی
6398065 مزایده جذب سرمایه گذار مشارکتی در ساخت دو مجتمع تجاری و راه اندازی گلخانه استان فارس 1401/12/27 رجوع به آگهی
6370974 مزایده فروش باقی مانده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/12/16 رجوع به آگهی
6344928 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی با مساحت 184/37 متر مربع استان فارس 1401/12/09 رجوع به آگهی
6340545 مزایده فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری استان فارس 1401/12/08 رجوع به آگهی
6309187 مزایده فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری استان فارس 1401/12/01 رجوع به آگهی
6308474 مزایده واگذاری بهره برداری و جمع آوری زباله های قابل بازیافتی از مبدا استان فارس 1401/12/01 رجوع به آگهی
6271223 مزایده تفکیک از مبدا زباله قبال بازیافت استان فارس 1401/11/23 رجوع به آگهی
6009962 مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان فارس 1401/09/13 رجوع به آگهی
5936866 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری درمانی شهر استان فارس 1401/08/21 رجوع به آگهی
5837720 مزایده اجاره پارکینگ عمومی ، کافی شاپ ، پیست اسکیت و اجاره زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان استان فارس 1401/07/30 رجوع به آگهی
5795775 مزایده اجاره پارکینگ عمومی ، کافی شاپ ، پیست اسکیت و اجاره زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان استان فارس 1401/07/23 رجوع به آگهی
5632192 مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 563/32 مترمربع جهت برپایی گلخانه و گلفروشی استان فارس 1401/06/07 رجوع به آگهی
5608390 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت برپایی گلخانه و گل فروشی به مدت دو سال استان فارس 1401/05/31 رجوع به آگهی
5500903 مزایده واگذاری استیجاری دو قطعه زمین در پارک ها جهت نصب وسایل بازی کودکان استان فارس 1401/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17