مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 8 قطعه زمین تجاری 1399/06/05 رجوع به آگهی
21 قطعه زمین مسکونی 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین تجاری 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش 45 قطعه زمین مسکونی 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش 45 قطعه زمین مسکونی 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش 10 قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی 1399/05/07 1399/05/16
فروش 10 قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی 1399/04/31 1399/05/16
فروش یک قطعه زمین مسکونی 1399/04/29 1399/05/07
یک قطعه زمین مسکونی - قطعه ۲۸- متراژ ۳۰۰ مترمربع- کاربری مسکونی- 1399/04/21 1399/05/07
فروش 6 قطعه زمین مسکونی و یک قطعه تجاری 1399/03/18 1399/03/27
صفحه 1 از 13