کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8012823 مزایده واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب استان قزوین 1403/03/01 1403/03/07
8010742 مزایده فروش تعداد 10 قطعه از املاک استان قزوین 1403/03/01 1403/03/07
8007145 مزایده فروش تعداد 10 قطعه املاک کاربری تجاری و یک قطعه زمین استان قزوین 1403/02/31 رجوع به آگهی
8005969 مزایده فروش تعداد 10 قطعه از املاک استان قزوین 1403/02/31 1403/03/07
7928943 مزایده واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب زیاران به شهر استان قزوین 1403/02/17 1403/02/22
7922922 مزایده واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب استان قزوین 1403/02/16 1403/02/22
7835681 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک کاربری تجاری و .... استان قزوین 1403/01/26 1403/02/01
7829969 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک کاربری تجاری استان قزوین 1403/01/25 1403/02/01
7829772 مزایده فروش 7 ردیف زمین با کاربری تجاری و 6 ردیف هر کدام به مساحت 60 مترمربع و یک ردیف به مساحت 74.15 مترمربع استان قزوین 1403/01/25 1403/02/01
7791860 مزایده فروش تعداد 12 قطعه کاربری تجاری - زمین چاه استان قزوین 1402/12/28 1403/01/21
7788398 مزایده فروش تعداد 12 قطعه کاربری تجاری و زمین چاه استان قزوین 1402/12/27 1403/01/21
7744907 مزایده فروش امتیاز استفاده بخشی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با کاربری در بخش های صنعت - خدمات و کشاورزی صنعتی استان قزوین 1402/12/13 رجوع به آگهی
7633377 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک مازاد استان قزوین 1402/11/15 1402/11/21
7616816 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک مازاد استان قزوین 1402/11/14 1402/11/21
7549035 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک مازاد متعلق به این شرکت - ششدانگ قطعه زمین با کاربری تجاری، به مساحت 60 مترمربع - ششدانگ قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 74.15 مترمربع - و ... استان قزوین 1402/10/25 1402/11/04
7543426 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک مازاد متعلق به این شرکت - ششدانگ قطعه زمین با کاربری تجاری، به مساحت 60 مترمربع - ششدانگ قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 74.15 مترمربع - و ... استان قزوین 1402/10/24 1402/11/04
7542447 مزایده فروش تعداد 12 قطعه از املاک استان قزوین 1402/10/24 1402/11/04
7501959 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اموال و اثاثیه و اقلام جاری راکد 16 عنوان شامل: اتصالات پلاستیکی ضایعاتی - سیم و کابل ضایعاتی - زغال چاه و.. استان قزوین 1402/10/13 1402/10/19
7497462 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اموال و اثاثیه و اقلام جاری راکدشامل اتصالات پلاستیکی ضایعاتی - سیم و کابل ضایعاتی - اتصالات آهنی ضایعاتی - الکتروپمپهای ضایعاتی - زغال چاه - ابزار آلات صنعتی- لوازم ت... استان قزوین 1402/10/12 1402/10/19
7264421 مزایده یک باب مخزن هوایی 50 متر مکعبی - اتصالات پلاستیکی ضایعاتی - سیم و کابل ضایعاتی و.. استان قزوین 1402/08/13 1402/08/17
صفحه 1 از 7