کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107393 مزایده فروش یک دستگاه آمبولانس استان قزوین 1403/03/27 1403/04/06
7929573 مزایده واگذاری بوفه مرکز آموزشی استان قزوین 1403/02/18 1403/02/19
7929572 مزایده واگذاری داروخانه سرپایی استان قزوین 1403/02/18 1403/02/18
7929571 مزایده واگذاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی استان قزوین 1403/02/18 1403/02/18
7928205 مزایده واگذاری بوفه مرکز آموزشی درمانی استان قزوین 1403/02/17 1403/02/18
7659631 مزایده واگذاری اجاره واحد اپتومتری و اتاق عینک مرکز اموزشی استان قزوین 1402/11/24 1402/11/30
7646259 مزایده واگذاری اجاره بوفه و چاپ و انتشارات مرکز آموزشی درمانی استان قزوین 1402/11/18 1402/11/22
7571231 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه استان قزوین 1402/11/02 1402/11/09
7490785 مزایده واگذاری اجاره بوفه و واحد چاپ و انتشارات استان قزوین 1402/10/11 1402/10/14
7490733 مزایده واگذاری اجاره واحد مهدکودک استان قزوین 1402/10/11 1402/10/14
7468925 مزایده واگذاری اجاره واحد ایتومتری و اتاق عینک به همراه کلیه تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری آن استان قزوین 1402/10/04 1402/10/10
7452291 مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت استان قزوین 1402/09/29 1402/10/06
7040757 مزایده واگذاری اجاره بوفه بیمارستان استان قزوین 1402/06/21 1402/06/25
7008474 مزایده اجاره 3 ردیف داروخانه های مراکز آموزشی درمانی استان قزوین 1402/06/14 1402/06/22
6995234 مزایده اجاره 3 ردیف داروخانه مراکز شامل : 1- داروخانه سرپایی مرکز آموزشی استان قزوین 1402/06/13 1402/06/22
6869545 مزایده واگذاری اجاره بوفه و چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی استان قزوین 1402/05/14 1402/05/21
6861718 مزایده واگذاری اجاره بوفه و چاپ و تکثیر استان قزوین 1402/05/10 1402/05/21
6576197 مزایده اجاره بوفه چاپ و تکثیر بیمارستان شفا (تجدید) استان قزوین 1402/03/02 1402/03/04
6572279 مزایده اجاره بوفه چاپ و تکثیر استان قزوین 1402/03/01 1402/03/04
6521392 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه استان قزوین 1402/02/18 1402/02/23
صفحه 1 از 8