مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت 1401/02/10 1401/02/16
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت 1401/02/09 1401/02/16
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/11/28 1400/12/04
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده مزایده فروش ۲ دستگاه آمبولانس 1400/11/17 1400/11/19
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/11/13 1400/11/13
مزایده فروش خانه های بهداشت 1400/11/13 1400/11/13
مزایده فروش ششدانگ پلاک 1400/11/05 1400/11/07
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی واحد بهداشتی درمانی 1400/11/04 1400/11/07
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/10/29 1400/10/29
مزایده واگذاری داروخانه 1400/10/27 1400/10/30
مزایده فروش اموال اسقاطی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده حراج اموال اسقاطی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت 1400/10/15 1400/10/23
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی واحد بهداشتی درمانی 1400/10/09 1400/10/13
مزایده فروش واحد بهداشتی درمانی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی واحد بهداشتی درمانی 1400/10/08 1400/10/13
مزایده فروش آمبولانس 1400/10/02 1400/10/04
صفحه 1 از 7