مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده جمع آوری پسماند و زباله های خشک سطح و حریم شهر 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازار هفتگی (بازار روز) 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازار هفتگی (بازار روز) 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند و زباله های خشک سطح و حریم شهر 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک - کاربری (مسکونی) به مساحت 121/50 متر مربع - کاربری تجاری (اعیانی) به مساحت 100 متر مریع 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازار روز هفتگی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازار روز هفتگی 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند خشک - واگذاری بازار هفتگی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند خشک - واگذاری بازار هفتگی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده -پژو GLXI405 -پراید -نیسان 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده پژو GLXI 405 -پژو GLXI405 -پراید -نیسان 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ماشین آلات 1400/06/17 رجوع به آگهی
مزایده املاک: کاربری مسکونی(عرصه) به مساحت 121/5 کاربری مسکونی (عرصه) با مساحت 115 -کاربری آموزشی(عرصه)به مساحت 207 و .... 1399/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6