کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7670924 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی استان تهران 1402/11/26 رجوع به آگهی
7405507 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات و اقلام مستهلک استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7374996 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات و اقلام مستهلک استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7374954 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات و اقلام مستهلک استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7236415 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات و اقلام مستهلک استان تهران 1402/08/04 رجوع به آگهی
7184369 مزایده فروش ضایعات و آهن آلات و اقلام مستهلک استان تهران 1402/07/19 رجوع به آگهی
7086711 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- جمع آوری پسماند و زباله های خشک سطح شهر 2- املاک زمین ورزشی به مساحت 2586/50 مترمربع با کاربری ملک ورزشی استان تهران 1402/07/04 رجوع به آگهی
7049241 مزایده دو ردیف مناقصه شامل : جمع اوری زباله و پسماند خشک - زمین ورزشی به مساحت 2586/50 متر مربع استان تهران 1402/06/26 رجوع به آگهی
6923362 مزایده جمع آوری پسماندهای خشک حریم و سطح شهر بصورت اجاره استان تهران 1402/05/28 رجوع به آگهی
6923361 مزایده اجاره بازار روز هفتگی استان تهران 1402/05/28 رجوع به آگهی
6883255 مزایده زمین ورزشی مساحت عرصه 2586.50 مترمربع استان تهران 1402/05/17 رجوع به آگهی
6882600 مزایده دو ردیف مزایده شامل : 1- جمع اوری زباله و پسماند خشک 2- اجاره بازار روز هفتگی استان تهران 1402/05/17 رجوع به آگهی
6816184 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری ورزشی - مساحت ملک 2586/50 استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6711681 مزایده جمع آوری پسماندهای خشک حریم و سطح شهر استان تهران 1402/04/04 رجوع به آگهی
6711664 مزایده اجاره بازار روز هفتگی استان تهران 1402/04/04 رجوع به آگهی
6647109 مزایده دو ردیف مزایده شامل : 1- جمع اوری زباله و پسماند خشک 2- اجاره بازار روز هفتگی استان تهران 1402/03/22 رجوع به آگهی
6370954 مزایده واگذاری دو عنوان املاک با کاربری آپارتمان مسکونی مساحت 70 متر مربع - مساحت 62 متر مربع استان تهران 1401/12/16 رجوع به آگهی
6367389 مزایده واگذاری دو عنوان املاک با کاربری آپارتمان مسکونی: - به مساحت 70 متر مربع - به مساحت 62 متر مربع استان تهران 1401/12/15 رجوع به آگهی
6353406 مزایده 7 ردیف کاربری مسکونی (عرصه) کاربری تجاری (اعیانی) تجاری کاربری (دو باب اعیانی ). و ... استان تهران 1401/12/11 رجوع به آگهی
6353121 مزایده واگذاری دو عنوان املاک با کاربری آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7