مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری املاک و مستغلات - کاربری مسکونی 1401/02/26 1401/03/09
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1401/02/19 1401/02/27
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1401/02/18 1401/02/27
مزایده واگذاری املاک و مستغلات - کاربری مسکونی تراکم متوسط / مسکونی 1401/02/08 1401/02/18
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک و مستغلات - کاربری مسکونی تراکم متوسط / مسکونی 1401/02/04 1401/02/18
مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری آهن فروشی 1400/12/21 1401/01/08
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی 1400/12/18 1400/12/26
مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری آهن فروشی 1400/12/18 1401/01/08
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی 1400/12/17 1400/12/26
مزایده بهره برداری از پسماند خشک 1400/12/15 1401/01/17
مزایده واگذاری املاک و مستغلات با کاربری مسکونی و صنعتی و مسکونی تراکم متوسط 1400/12/09 1400/12/16
مزایده فروش قطعه 4 از املاک - کاربری مسکونی به مساحت 387.95 متر مربع - کاربری صنعتی به مساحت 571.35 متر مربع 1400/12/07 1400/12/16
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1400/12/05 1400/12/19
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1400/11/30 1400/12/05
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1400/11/30 1400/12/05
مزایده بهره برداری از پسماند خشک 1400/11/27 1400/12/07
مزایده واگذاری املاک و مستغلات 1400/11/27 1400/12/09
مزایده بهره برداری از پسماند خشک 1400/11/19 1400/11/30
صفحه 1 از 18