مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغاتی پل مکانیزه 1396/12/07 1396/12/10
مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغاتی پل مکانیزه 1396/11/30 1396/12/10
مزایده اجاره آبی وخاکی باغ 1395/10/11 1395/10/15
مزایده اجاره آبی وخاکی باغ 1395/10/04 1395/10/15
مزایده اجاره آبی و خاکی باغ عمارت - دکه پارک چمن - دکه ورودی پارک امام 1395/09/02 1395/09/06
مزایده واگذاری آبی و خاکی باغ عمارت - دکه پارک چمن 1395/08/25 1395/09/06
مزایده اجاره باغ و عمارت 1395/08/03 1395/08/07
مزایده اجاره باغ 1395/07/26 1395/08/07
مزایده اجاره دکه 1395/07/19 1395/07/25
مزایده واگذاری دکه 1395/07/14 1395/07/25
مزایده واگذاری دکه و رستوران 1395/04/21 1395/04/24
مزایده دکه و رستوران 1395/04/14 1395/04/24
مزایده واگذاری چوب های خشک 1395/03/13 1395/03/13
مزایده واگذاری دکه و رستوران 1395/02/27 1395/02/31
مزایده واگذاری دکه و رستوران 1395/02/20 1395/02/31
مزایده واگذاری سردرختی باغ 1395/01/18 1395/01/28
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 1394/12/16 1394/12/20
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1394/12/09 1394/12/20
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح 1394/11/17 1394/11/21
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1394/11/10 1394/11/21
صفحه 1 از 9