کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218475 مزایده واگذاری سالن بدنسازی مجموعه فرهنگی ورزشی بصورت اجاره یکساله استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8216823 مزایده اجاره عرصه زمین به مساحت 6 متر مربع جهت استقرار کیوسک فرهنگی و مطبوعاتی استان تهران 1403/04/23 1403/04/23
8216800 مزایده اجاره سالن بدنسازی استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8216790 مزایده اجاره عرصه زمین به مساحت 6 متر مربع جهت استقرار کیوسک فرهنگی و مطبوعاتی استان تهران 1403/04/23 1403/04/23
8201654 مزایده اجاره انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط کافه رستوران سبوبازسازی و تجهیز و اجاره کافه سبو به روش R.O.L.T استان تهران 1403/04/19 1403/04/30
8187172 مزایده اجاره عرصه زمین به مساحت 6 متر مربع جهت استقرار کیوسک فرهنگی مطبوعاتی جنب پارک آزادگان استان تهران 1403/04/16 1403/04/23
8187168 مزایده اجاره عرصه زمین به مساحت 6 متر مربع جهت استقرار کیوسک فرهنگی مطبوعاتی استان تهران 1403/04/16 1403/04/23
8185313 مزایده اجاره عرصه زمین به مساحت 6 متر مربع جهت استقرار کیوسک فرهنگی و مطبوعاتی جنب پارک آزادگان استان تهران 1403/04/16 1403/04/23
8185310 مزایده اجاره عرصه زمین به مساحت 6 متر مربع جهت استقرار کیوسک فرهنگی و مطبوعاتی استان تهران 1403/04/16 1403/04/23
8178811 مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه کانکس فرهنگی مطبوعاتی و تنقلاتی جنب کانال استان تهران 1403/04/13 1403/04/13
8175920 مزایده انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط کافه رستوران سبوبازسازی و تجهیز و اجاره کافه سبو به روش R.O.L.T استان تهران 1403/04/12 1403/04/30
8150508 مزایده تجدید مزایده یک دستگاه کانکس فرهنگی و مطبوعاتی تنقلاتی جنب کانال شورکاب استان تهران 1403/04/06 1403/04/13
8150250 مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه کانکس فرهنگی مطبوعاتی و تنقلاتی استان تهران 1403/04/06 1403/04/13
8094843 مزایده انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط کافه رستوران سبوبازسازی و تجهیز و اجاره کافه سبو به روش R.O.L.T استان تهران 1403/03/23 1403/04/02
8065704 مزایده انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط کافه رستوران سبوبازسازی و تجهیز و اجاره کافه سبو به روش R.O.L.T استان تهران 1403/03/16 1403/04/02
8065416 مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه کانکس فرهنگی مطبوعاتی و تنقلاتی جنب کانال استان تهران 1403/03/16 1403/03/16
8046851 مزایده اجاره یک دستگاه کانکس فرهنگی و مطبوعاتی تنقلاتی جنب کانال شورکاب استان تهران 1403/03/10 1403/03/16
8046003 مزایده واگذاری اجاره یکدستگاه کانکس فرهنگی مطبوعاتی و تنقلاتی استان تهران 1403/03/10 1403/03/16
7975215 مزایده 4 ردیف مزایده فروش چوب از قبیل تنه درخت شاخه و انباشت چیپس چوب تولیدی فضای سبز استان تهران 1403/02/26 1403/02/26
7960083 مزایده واگذاری 13 ردیف خودرو شامل: - شش ردیف کامیون، زباله کش با مدل 1386 - کامیون، زباله کش با مدل 1393 -سه ردیف لودر با مدل 1396 - کامیون، زباله کش با مدل 1381 - وانت مزدا آمبولانس با مدل 1375 -فرسو... استان تهران 1403/02/23 1403/02/23
صفحه 1 از 16