مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک و ارزشمند شهر 1400/09/24 1400/10/06
مزایده اجاره کانکس فرهنگی مطبوعاتی و تنقلاتی جنب زمین ورزشی 1400/09/20 1400/10/02
مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک و ارزشمند شهر 1400/09/17 1400/10/06
مزایده اجاره کانکس فرهنگی مطبوعاتی و تنقلاتی 1400/09/13 1400/10/02
مزایده واگذاری میدان میوه و تره بار به مساحت ۴۶۹/۴۲ متر مربع 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میدان میوه و تره بار به مساحت ۴۶۹/۴۲ متر مربع 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک و ارزشمند شهر 1400/08/29 1400/09/11
مزایده اجاره پسماند خشک و زباله های ارزشمند شهر 1400/08/23 1400/09/11
مزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای سطح شهر به صورت اجاره به مساحت کل 518 مترمربع 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بیلبورد ها و استندهای سطح شهر به صورت اجاره - به مساحت کل 518 متر مربع 1400/08/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میدان میوه و تره بار 1400/07/20 1400/08/03
مزایده واگذاری میدان میوه و تره بار 1400/07/12 1400/08/03
مزایده کانکس فرهنگی و مطبوعاتی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بیلبوردها و استندها 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واگذاری بیلبوردها و استندهای سطح شهر به صورت اجاره به مساحت کل 518 مترمربع 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کانکس فرهنگی و مطبوعاتی 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میدان میوه و تره بار 1400/05/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کافی شاپ 1400/05/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کافی شاپ اصطلک و بخشی از محوطه اطراف 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میدان میوه و تره بار 1400/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8