کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7031104 مزایده اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/06/19 رجوع به آگهی
7028605 مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای شهر استان اصفهان 1402/06/19 1402/06/29
6888501 مزایده اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/05/18 رجوع به آگهی
6883727 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/05/17 1402/06/07
6796226 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6769656 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/04/17 1402/04/24
6766207 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/04/15 1402/04/24
6765278 مزایده اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/04/15 رجوع به آگهی
6308728 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری مساحت 36 مترمربع استان اصفهان، استان تهران 1401/12/01 1401/12/07
6304590 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان اصفهان، استان تهران 1401/11/30 1401/12/07
6304401 مزایده اجاره یک باب مغازه استان اصفهان 1401/11/30 رجوع به آگهی
6212463 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1401/11/05 1401/11/05
6160638 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1401/10/29 1401/11/05
6158587 مزایده اجاره یک باب مغازه استان اصفهان 1401/10/28 رجوع به آگهی
6012695 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1401/09/14 1401/09/14
5992816 مزایده اجاره یک باب مغازه استان اصفهان 1401/09/07 رجوع به آگهی
5991708 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری با امتیازات آب برق گاز و دارای درب برقی و شیشه سکوریت به مدت یک سال استان اصفهان 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990233 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1401/09/07 1401/09/14
5974886 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده استان اصفهان 1401/09/02 1401/09/02
5961049 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده استان اصفهان 1401/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5