مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی، ضایعات پلی اتیلنی، مخزن گازوئیل 20000 لیتری و مخزن آب هوایی 20000 لیتر... 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی، ضایعات پلی اتیلنی، مخزن گازوئیل 20000 لیتری و مخزن آب هوایی 20000 لیتر... 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و ضایعات ، ضایعات پلی اتیلن - مخزن گازوئیل 20000 لیتری و مخزن آب هوایی 20000 لیتری 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و ضایعات ، ضایعات پلی اتیلن - مخزن گازوئیل 20000 لیتری و مخزن آب هوایی 20000 لیتری 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و ضایعات و تانک 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش دو باب مغازه با مجوز و امتیاز آب و برق و گاز 1399/02/10 رجوع به آگهی
فروش دو باب مغازه 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو باب مغازه با مجوز و امتیاز آب و برق و گاز 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش سه باب مغازه با مجوز و امتیاز آب و برق و گاز 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری الکترونیکی پسماند خشک بازیافتی شهر 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6