کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8138122 مزایده فروش املاک مسکونی - دفتر مخابراتی - اداری استان کرمان 1403/04/03 رجوع به آگهی
8124511 مزایده اجاره ماهیانه یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1403/03/31 1403/03/31
8124465 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمان 1403/03/31 1403/03/31
7798643 مزایده اجاره دو باب ملک تجاری در شهرستان استان کرمان 1403/01/09 1403/01/27
7798635 مزایده اجاره یک باب ملک مسکونی استان کرمان 1403/01/09 رجوع به آگهی
7566555 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1402/11/01 رجوع به آگهی
7555095 مزایده اجاره بخشی از ساختمان استان کرمان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7539628 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1402/10/24 رجوع به آگهی
7496050 مزایده فراخوان اجاره مزایده خیابان استان کرمان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7296204 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296202 مزایده اجاره یک باب ملک مسکونی استان کرمان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7275876 مزایده اقلام مازاد برنیاز استان کرمان 1402/08/15 1402/08/18
7272193 مزایده اقلام مازاد برنیاز استان کرمان 1402/08/15 1402/08/18
7211516 مزایده فروش سه عنوان مزایده شامل : - منبع آب - پایه چراغ برق به ارتفاع 8 متری - دکل مخابراتی استان کرمان 1402/07/27 1402/07/24
7196034 مزایده فروش اقلام سایت منبع آب- پایه چراغ برق به ارتفاع 8 متری- دکل مخابراتی استان کرمان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7155163 مزایده فراخوان ملک تجاری استان کرمان 1402/07/13 رجوع به آگهی
7029198 مزایده اقلام واقع در شهرستان استان کرمان 1402/06/19 رجوع به آگهی
6966235 مزایده فروش سایت : منبع آب - پایه چراغ برق به ارتفاع 8 متری - دکل مخابراتی استان کرمان 1402/06/05 1402/06/14
6960960 مزایده فروش سایت استان کرمان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6960129 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان کرمان 1402/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5