مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه زمین سازمان به مساحت 947 مترمربع 1396/09/05 رجوع به آگهی
و.اگذاری یک قطعه زمین سازمان به مساحت 947 مترمربع 1396/08/16 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین 1396/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب مغازه در مجتمع گل 1396/07/12 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه 1396/06/25 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ طبقاتی 1396/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ طبقاتی 1396/02/12 رجوع به آگهی
پارکینگ طبقاتی 1396/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه خودرو سواری پژو 1395/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ طبقاتی 1395/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2