مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره طبقه همکف ساختمان 1399/06/04 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ساختمان نگهبانی 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره یک باب سالن سوله انباری به مساحت تقریبی 300 مترمربع به انضمام یک واحد اتاق مدیریت در داخل آن ب... 1399/04/28 1399/05/02
واگذاری اجاره غرفه لوازم بهداشتی داروخانه 1399/04/21 1399/04/25
اجاره یک طبقه فضای آموزشی به مساحت تقریبی 2000 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
اجاره یک طبقه فضای آموزشی 1399/04/16 رجوع به آگهی
اجاره یک طبقه فضای آموزشی شیف عصر 1399/04/16 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه فضای آموزشی به مساحت تقریبی 1850 مترمربع 1399/03/31 1399/03/31
اجاره یک طبقه فضای آموزشی 1399/03/31 رجوع به آگهی
اجاره یک قطعه فضای آموزشی 1399/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6