مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد یکدستگاه خودرو سواری زانتیا 1392/03/01 1392/03/07
فروش چوب ایرانی - مشمع و پلاستیک - کارتن و مقوا و... 1391/12/19 1391/12/26
فروش مقدار 100 تن شمش ثانویه آلومینیوم LM13 با تلرانس وزنی 20% 1391/02/23 1391/02/30
فرش ضایعات خاک سرباره آلومینیوم و خاک سرباره دوبار سوخته 1390/10/10 1390/10/17
فروش مقدار 23 تن شمش ضایعاتی آلومینیوم LM13 و 50 تن براده LM13 1390/06/27 1390/06/31
فروش شمش ضایعاتی آلومینیم (LM13) 1390/03/11 1390/03/12
فروش شمش ضایعاتی آلومینیوم 1389/10/14 1389/10/20
فروش مقدار تقریبی 50 تن شلاکه 1389/07/17 1389/07/20
فروش مقدار 25 تن شمش ثانویه آلومینیوم 1389/02/20 1389/03/04
فروش شمش ثانویه آلومینیوم 1388/11/19 1388/12/04
صفحه 1 از 3