کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8110803 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع آهن آلات اسقاط(فلزات)با پوسته ترانس،پوسته تابلو و ورق و... استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/27 1403/03/31
8109432 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع کابل مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/27 1403/03/31
8109430 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع سیم و یراق آلومینیوم اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/27 1403/03/31
8109429 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع کابل آلومینیوم اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/27 1403/03/31
8109427 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع سیم مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/27 1403/03/31
8102557 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع کابل آلومینیوم اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/26 1403/03/31
8102556 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع کابل مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/26 1403/03/31
8102554 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع آهن آلات اسقاط(فلزات)با پوسته ترانس،پوسته تابلو و ورق و... استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/26 1403/03/31
8102547 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع سیم و یراق آلومینیوم اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/26 1403/03/31
8102540 مزایده فروش انواع اجناس اسقاط موجود در شرکت برق - انواع سیم مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/26 1403/03/31
8094842 مزایده 5 ردیف شامل: فروش انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم و یراق آلومینیوم اسقاط - انواع آهن آلات اسقاط (فلزات) با پوسته ترانس و تابلو و ... - انواع کابل آلومینیم اسقاط- انواع کابل مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/23 رجوع به آگهی
8090389 مزایده اسقاط فروش انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم و یراق آلومینیوم اسقاط - انواع آهن آلات اسقاط (فلزات) با پوسته ترانس و تابلو و .... - انواع کابل آلومینیم اسقاط- انواع کابل مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/22 رجوع به آگهی
7647981 مزایده انواع میلگرد موجود در تیر بتونی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/18 رجوع به آگهی
7644337 مزایده فروش انواع میلگرد موجود در تیر بتونی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/17 1402/11/18
7638338 مزایده فروش انواع میلگرد موجود در تیر بتونی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/16 رجوع به آگهی
7525561 مزایده لامپ 400 بخارسدیم نو راکد - انواع پایه چوبی اسقاط - انواع ترانسفور ماتور اسقاط - انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/10/19 رجوع به آگهی
7519629 مزایده فروش اقلام شامل 8 مورد لامپ 400 بخار سدیم نو راکد- انواع پایه چوبی اسقاط شکسته - انواع ترانسفورماتور اسقاط - انواع سیم مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/10/18 1402/10/24
7514010 مزایده فروش اقلام شامل 8 مورد لامپ 400 بخار سدیم نو راکد- انواع پایه چوبی اسقاط شکسته - انواع ترانسفورماتور اسقاط - انواع سیم مسی اسقاط استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/10/17 1402/10/24
7172088 مزایده لامپ 400 بخارسدیم نو راکد - انواع پایه بتونی اسقاط - انواع سیم آلومینیوم اسقاط - انواع کابل آلومینیوم روکشدار اسقاط و... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/18 رجوع به آگهی
7165008 مزایده 7 عنوان مزایده شامل لامپ 400 بخارسدیم نو راکد - انواع پایه بتونی اسقاط - انواع سیم آلومینیوم اسقاط -انواع کابل آلومینیوم روکش دار - انواع آهن آلات - انواع مقره سرامیکی چرخی و مهار (نو) - انو... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/17 1402/07/23
صفحه 1 از 8