کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7791383 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی استان فارس 1402/12/28 رجوع به آگهی
7791011 مزایده واگذاری اجاره محل کنونی قسمت فوقانی ورودی پارکینگ مجموعه شهربازی استان فارس 1402/12/28 1403/01/11
7649625 مزایده واگذاری واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان فارس 1402/11/18 رجوع به آگهی
7647293 مزایده پیش فروش یک واحد تجاری استان فارس 1402/11/18 1402/11/24
7560141 مزایده یک واحد تجاری استان فارس 1402/10/28 1402/11/03
7559909 مزایده واحد تجاری با کاربری : تجاری استان فارس 1402/10/28 رجوع به آگهی
7545092 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 260 استان فارس 1402/10/25 رجوع به آگهی
7542286 مزایده فروش یک واحد تجاری استان فارس 1402/10/24 1402/10/30
7476224 مزایده فروش ام وی ام 33 استان فارس 1402/10/06 رجوع به آگهی
7473021 مزایده فروش یک دستگاه ام وی ام X33 استان فارس 1402/10/05 1402/10/09
7036471 مزایده فروش یک قطعه زمین استان فارس 1402/06/20 1402/06/26
7036068 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1402/06/20 رجوع به آگهی
7008713 مزایده پیش فروش واحد تجاری زند را با مشخصات تقریبی 112 متر مربع استان فارس 1402/06/14 1402/06/19
6997714 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 112 / مساحت اعیان : 151 استان فارس 1402/06/14 رجوع به آگهی
6946247 مزایده اجاره معدن دو کوهک استان فارس 1402/06/02 1402/06/09
6945856 مزایده اجاره معدن دوکوهک استان فارس 1402/06/02 رجوع به آگهی
6870004 مزایده واگذاری سه دستگاه خودرو سبک استان فارس 1402/05/14 1402/05/17
6869968 مزایده دو واحد آپارتمان استان فارس 1402/05/14 1402/05/17
6864875 مزایده اپارتمان کاربری مسکونی استان فارس 1402/05/11 رجوع به آگهی
6864709 مزایده فروش ام وی ام 33- تویوتا کرولا 1600 اتوماتیک-خودرو تویوتا کرولا 1600 اتوماتیک استان فارس 1402/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10